Arbetslag

Freeride & Skidlärare

Övre raden fr. v.: Mattias Döl, Oskar Eriksson, Johan Vogt, Ulf Olmats
Nedre raden fr. v.: Cecilia Schenk, Peter Nilimaa, Elin Gunnarsson
Frånvarande: Kristoffer Edwall

Samhälle & Ekonomi

Övre raden fr. v.: Ulrika Runesson, Ylva-Li Form, Eyad Bayazeed, Madelene Sjödén
Nedre raden fr. v.: Susanne Hedh, Bente Mellquist-Danielson
Frånvarande: Sara Hägg, Karolina Karlsson

RIG

Övre raden fr. v.: Anna Martinsson, Felix Axelsson, Joakim Eriksson, Emil Englund, Niklas Rainer
Nedre raden fr. v.: Timothy Poutamo, David Andersson, Martin Enochsson, Kim Paunia
Frånvarande: Carolina, Edwall, Jim Johansson, Erika Holmberg, Jonathan Rådman, Pontus Ståhlkloo, Marcus Rehn

Natur & Teknik

Övre raden fr. v.: Peter Isaksson, Joel Johansson, Hans Lindstrand, Martin Perjos
Nedre raden fr. v.: Kristina Magnér, Sven Isaksson, Sofi Bröyt

IM

Aeham Asaad och Britt-Marie Eliasson. Frånvarande: Åke Edvinsson

Yrkesprogrammen

Övre raden fr. v.: Maria Rosén, Peder Holmqvist, Marcus Silver, Stefan Persson, Rossie Olsson
Nedre raden fr. v.: Jörgen Torsper, Mariell Johansson, Lina Kaasalainen, Martin Edvinsson
Frånvarande: Ari Bister