Beställning av matlåda

Information till gymnasieelever gällande beställning av matlåda under tiden för fjärrundervisning.


Utlämningen startar 19 januari.
Matlådan hämtas mellan kl. 11.30-12.30 på lastkajen vid köket på den skola ni beställt från.

Se så att ni använder rätt adress vid beställning.

För hämtning vid gymnasieskolan gäller: malung-salen.se/matladamsg
För hämtning vid Ungärde skola gäller: malung-salen.se/matladaung
För hämtning vid Sälens skola gäller: malung-salen.se/matladasal

Man kan tyvärr inte hämta ut matlådor i Malungsfors.

Det går bra att beställa för flera dagar i samma beställning.

Här ett exempel på hur beställningsformuläret kan se ut beroende på vilken skola som är vald.