Lärare

A-D

Eyad Bayazeed

eyad.bayazeed@msgskola.se
Eyad arbetar som lärare i matematik.

Ari Bister

0280-18938
ari.bister@msgskola.se
Ari arbetar som lärare i svenska, historia och kökskurser på RL. Lärlingsansvarig. Mentor för RLL20.

Sofi Bröyt

0280-18941
sofi.broyt@malung-salen.se
Sofi arbetar som lärare i matematik och kemi. Mentor för TE19.

E-G

Martin Edvinsson

0280-18946
martin.edvinsson@msgskola.se
Martin arbetar som idrottslärare på IM-programmet. Mentor för BA20 och EE20.

Åke Edvinsson

0280-18947
ake.edvinsson@malung-salen.se
Åke arbetar som lärare i estetiska kurser.

Britt-Marie Eliasson

0280-18948
britt-marie.eliasson@msgskola.se
Britt Marie arbetar som lärare på IM-programmet. Mentor för IMSPR2 och IMSPR3.

Martin Enochsson

0280-18949
martin.enochsson@msgskola.se
Martin arbetar som lärare i samhällskunskap och historia. Mentor för ALP20.

Ulrika Ericson

0280-18961
ulrika.ericson@msgskola.se
Ulrika arbetar som lärare i svenska och svenska som andraspråk. Mentor för BA18.

Joakim Eriksson

0280-18964
joakim.eriksson@msgskola.se
Joakim arbetar som lärare i idrott och naturkunskap. Mentor för ALP19.

Ylva-Li Form

0280-18965
ylva-li.form@msgskola.se
Ylva-Li arbetar som lärare i engelska. Mentor för EK18.

Elin Gunnarsson

0280-18966
elin.gunnarsson@msgskola.se
Elin arbetar som lärare inom ekonomi och turism på Hotell-och turismprogrammet samt undervisar i ledarskap och organisation.

H-J

Susanne Hedh

0280-18967
susanne.hedh@msgskola.se
Susanne arbetar som lärare i svenska, historia, religion och kommunikation. Mentor för SA20.

Carl-Johan Holmqvist

0280-18969
carl-johan.holmqvist@msgskola.se
Carl-Johan arbetar som lärare i religion och svenska på IM-programmet.

Peder Holmqvist

peder.holmqvist@msgskola.se
Peder arbetar på Handels- och administrationsprogrammet och har hand om Ung Företagsamhet.

Nashwa Hussein

nashwa.hussein@msgskola.se
Nashwa arbetar som lärare i religion, sociologi och kommunikation. Mentor för SA18.

Marina Hurtig

marina.hurtig@msgskola.se
Marina arbetar på IM-programmet. Mentor för IMIND19 och IMA20

Sara Hägg

0280-18934
sara.hagg@msgskola.se
Sara arbetar som lärare i företagsekonomi. Mentor för EK19.

Peter Isaksson

0280-18971
peter.isaksson@msgskola.se
Peter arbetar som lärare i svenska, retorik samt film- och TV-kunskap. Mentor för NA/TE18.

Mariell Johansson

0280-18972
mariell.johansson@msgskola.se
Mariell arbetar som lärare på Handels- och administrationsprogrammet. Mentor för HA19/IMVHA19.

K-M

Lina Kaasalainen

0280-18973
lina.kaasalainen@msgskola.se
Lina arbetar som lärare på Hotell- och turismprogrammet. Mentor för RLL18, HTL19, IMVHT19 och IMVRLL19.

Hans Lindstrand

hans.lindstrand@msgskola.se
Hans arbetar på Teknikprogrammet.

Cecilia ”Cissi” Larsson

0280-184 31
cecilia.larsson@malung-salen.se
Cissi arbetar som bild- och designlärare.

Kristina ”Knyttet” Magnér

0280-18976
kristina.magner@msgskola.se
Knyttet arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare samt som lärare i svenska. Mentor för NA/TE20

Mikael Martens

0280-18977
mikael.martens@msgskola.se
Mikael är lärare på Elprogrammet. Mentor för EE18.

Anna Martinsson

0280-18978
anna.martinsson@msgskola.se
Anna arbetar som lärare i svenska samt Film- och TV-kunskap. Mentor för ALP18. Google-administratör.

Bente Mellquist Danielson

0280-18979
bente.danielson@msgskola.se
Bente arbetar som lärare i historia och samhällskunskap. Mentor för SA19.

N-P

Peter Nilimaa

0280-18980
peter.nilimaa@msgskola.se
Peter arbetar som lärare i idrott och engelska.

Rose-Marie Olsson

0280-18983
rose-marie.olsson@msgskola.se
”Rossi” arbetar som lärare i engelska på IM-programmet samt i spanska på gymnasiet.

Kim Paunia

0280-18984
kim.paunia@msgskola.se
Kim arbetar som lärare i svenska och engelska. Mentor för ALP17.

Martin Perjos

martin.perjos@msgskola.se
Martin arbetar som lärare i spanska och franska.

Stefan Persson

0280-18985
stefan.persson@msgskola.se
Stefan arbetar som lärare på elprogrammet. Mentor för EE19.

Timothy Poutamo

timothy.poutamo@msgskola.se
Timothy arbetar som lärare i matematik.

R-S

Jens-Martin Reitan

jens-martin.reitan@msgskola.se
Jens-Martin arbetar som lärare i samhällskunskap. Mentor för EK20.

Maria Rosén

maria.rosen@msgskola.se
Maria arbetar som lärare på Handels- och administrationsprogrammet. Mentor för HA20 och IMVHA20.

Ulrika Runesson

ulrika.runesson@msgskola.se
Ulrika arbetar som lärare i tyska samt turismkurser på HT-programmen.

Marcus Silver

0280-18991
marcus.silver@msgskola.se
Markus arbetar som programansvarig och lärare på byggprogrammet. Mentor för BA19 och BA20.

T-Å

Emelie Torsmats

0280-18995
emelie.torsmats@msgskola.se
Emelie arbetar som lärare i svenska och historia. Tjänstledig läsåret 20/21.

Lars Westerlund

0280-18996
lars.westerlund@msgskola.se
Lars arbetar som lärare i företagsekonomi och privatjuridik.

Anton Westman

anton.westman@msgskola.se
Anton arbetar som lärare i naturkunskap.

Bengt Åsemark

0280-18997
bengt.asemark@msgskola.se

Bengt arbetar som lärare i Idrott och hälsa. Mentor för HA18.