Fjärrundervisning

När – och fjärrundervisning på MSG från och med vecka 18

Från och med vecka 18 kommer avgångseleverna att ha närundervisning hela tiden. Ettor och tvåor kommer att ha fjärrundervisning varannan vecka. Detta gäller tills vidare.

Eftersom vi kommer att bli fler på skolan är det extra viktigt att vi tänker på att hålla avstånd, möblera klassrummen på ett smittsäkert sätt, utnyttja alla tillgängliga lokaler, vara utomhus så mycket det går, använd handsprit och stanna hemma vid minsta symtom.

I och med detta kommer inga dispenser att beviljas för närundervisning förutom de elever som har särskilt stöd.

VeckaÅrskurs inne på skolan
18Åk 1, 3 och 4
19Åk 2, 3,-4 och IM
20Åk 1, 3-4 och IM
21Åk 2, 3-4 och IM
22Åk 1, 3-4 och IM
23Åk 2, 3,-4 och IM

För att vi ska kunna utöka närundervisningen måste vi ta ansvar och hjälpas åt:

– Stanna hemma vid minsta symtom
– Tvätta och sprita händerna ofta
– Håll avstånd
– Testa vid minsta symtom.

Beslutet om delvis återgång till närundervisning betyder att:

  • Alla teoretiska kurser genomförs som fjärrundervisning via Google Meet de veckor eleverna inte är inne på skolan. 
  • I de fall undervisningsgrupper består av elever från flera årskurser körs en kombination av när- och fjärrundervisning.
  • Praktiska moment i yrkesämnen kan genomföras på plats (läraren gör bedömningen), övriga moment genomförs som fjärrundervisning de veckor eleverna inte är inne på skolan.
  • APL fortlöper som vanligt om inte arbetsgivaren säger något annat.
  • Idrottsprogrammens träningar går som vanligt.
  • Introduktionsprogrammen har undervisning på plats i skolan.
  • Studions verksamhet fortsätter i skolan.
  • Elever som har närundervisningsvecka men som är hemma med lätta symtom har möjlighet att vara med på lektioner via Meet. Kontakta i så fall undervisande lärare så de bjuder in.
  • Skollunch serveras fr o m kl. 12 (oavsett om schema säger en tidigare tid) för elever på plats i skolan. Elever som går EE, BA, HA , HTL samt RL äter lunch i E-huset.
  • All undervisning i kemi sker som fjärrundervisning tills vidare.

Om du vill beställa skollunch, klicka här för mer information.

Skolledningen MSG

Uppdaterad_-Fjärrstudier-vid-MSG-ht20