Ny variant på utvecklingssamtal

Välkomna till femminuterssamtal på MSG!


Elever och vårdnadshavare i åk 2 och 3 är välkomna till femminuterssamtal den 27
oktober 17.00-19.00 på MSG. Ingång J-huset.

Under kvällen har elever och vårdnadshavare möjlighet att besöka undervisande
lärare och få återkoppling i respektive kurs. Lärarna kommer att vara utplacerade i
klassrum. Det är drop-in principen som gäller 17.00-19.00. Förteckning över lärare
och klassrum kommer att anslås i éntren.

Varmt Välkomna!