Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktning Kök och servering, kock (med möjlighet till lärlingsutbildning)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är för dig som vill arbeta som kock i en aktivitets- och upplevelseindustri med hela världen som arbetsplats.

OM PROGRAMMET

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i restaurang.

Branschen präglas av förändring och utveckling, vilket ställer krav på kreativitet och flexibilitet. Därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet samt utveckla deras förmåga att se och förstå sin egen roll i verksamheten, och att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter.

Utbildningen ska utveckla elevernas ansvarskänsla, kvalitetsmedvetenhet och företagsekonomiska förståelse. Arbetsmiljöfrågor och frågor om arbetsorganisation ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa.

Utbildningen ska ge eleverna de kunskaper som behövs för att arbeta arbetsmiljöriktigt, säkert och i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Branschen kännetecknas av många olika typer av företag. Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande. Utbildningen ska dessutom leda till en fördjupad förståelse av de etiska frågor som livsmedelshantering, försäljning och hållbar utveckling ställer.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mer information om behörighet, ämnen och kurser hittar du i programbladet.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Torbjörn Nilsson, tel: 0280-182 14
torbjorn.nilsson@malung-salen.se