Skolledning och administrativ personal

Maria Holmqvist

0280-18204
maria.holmqvist@msgskola.se

Maria är rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.

Per Edvall

076- 8082277
per.edvall@msgskola.se

Per är sportchef och samordnare för alla idrottsutbildningar.

Heléne Aune

0280-18937
helene.aune@msgskola.se

Helene arbetar som biträdande rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.

Maria Ivansson

0280-18205
maria.ivansson@msgskola.se

Maria arbetar som skoladministratör med ansvar för elevärenden som elevregistrering, betyg och busskort.

Marit Klahr

0280-18206
marit.klahr@msgskola.se

Marit arbetar som skoladministratör för personal- och ekonomiärenden samt inackorderingstillägg.

Bengt Åsemark

0280-18997
bengt.asemark@msgskola.se

Bengt arbetar som inköpsansvarig på MSG.

Övre raden fr. v.: Maria Ivansson, Torbjörn Nilsson, Marit Klahr, Heléne Aune, Bengt Åsemark, Sören Svendsgaard.
Nedre raden fr. v.: Helena Hurtig, Cissi Nylin, Pernilla Sundman, Britt-Marie Stafås, Maria Holmqvist