Skolledning och administrativ personal

Maria Holmqvist

0280-18204
maria.holmqvist@msgskola.se

Maria är rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.

Per Edvall

076- 8082277
per.edvall@msgskola.se

Per är sportchef och samordnare för alla idrottsutbildningar.

Heléne Aune

0280-18937
helene.aune@msgskola.se

Helene arbetar som biträdande rektor på Malung-Sälens gymnasieskola.

Maria Ivansson

0280-18205
maria.ivansson@msgskola.se

Maria arbetar som skoladministratör med ansvar för elevärenden som elevregistrering, betyg och busskort.

Marit Klahr

0280-18206
marit.klahr@msgskola.se

Marit arbetar som skoladministratör för personal- och ekonomiärenden samt inackorderingstillägg.

Bengt Åsemark

0280-18997
bengt.asemark@msgskola.se

Bengt arbetar som inköpsansvarig på MSG.

Kontaktuppgifter till Receptionen

Telefon: 0280-18900
Mail: reception-skola@malung-salen.se
Vid förlorad tagg kan eleverna hämta en ny i receptionen mot en avgift av 60 kr. Avgiften
betalas i caféet.

Vid frågor gällande taggar, kontakta: christer.olsson@msgskola.se