Studie- och yrkesvägledare

Christer Olsson

0280-189 19
christer.olsson@msgskola.se

Christer arbetar som studie- och yrkesvägledare för alla program.