Samhällsvetenskaps-programmet

Inriktningarna Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är för dig som är intresserad av samhället och människor; om varför världen ser ut som den gör och hur människor tänker, både som individer och i grupper. Dessutom är samhällsvetenskapsprogrammet till för dig som vill ha en bred högskoleförberedande utbildning.

OM PROGRAMMET

Fokus i undervisningen ligger på hur samhället är uppbyggt och hur människor samarbetar och samspelar. Du får kunskap om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Du får en bred samhällsinriktad utbildning där du får kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå när du fördjupar dig i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Du fördjupar också din förståelse för samhällsfrågor genom att tolka och förklara händelser och sammanhang.

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

Du tillägnar dig kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att anpassa oss och samspela med andra människor. Du lär dig att förstå olika typer av organisationer och grupper. Du kommer att lära dig om vikten av ledarskap ochfår kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. Ämnen som fördjupas är samhällskunskap, kommunikation, sociologi samt ledarskap och organisation.

EFTER GYMNASIET

Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet eftersom du får grundläggande behörighet. För studier inom exempelvis naturvetenskap/teknik kan kompletterande studier behövas. Du har också möjlighet att studera på yrkeshögskola.

Mer information om behörighet, ämnen och kurser hittar du i programbladet.

SA23-24

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Christer Olsson, tel: 0280-189 19
christer.olsson@msgskola.se