Ekonomiprogrammet

Inriktningarna Ekonomi och Juridik

Ekonomiprogrammet är för dig som vill läsa ett högskoleförberedande program men ändå vill ha möjlighet till ett kvalificerat jobb direkt efter gymnasiet.

OM PROGRAMMET

Ekonomiprogrammet är en studieförberedande utbildning, men också en yrkesutbildning. Programmet är mer praktiskt inriktat än andra studieförberedande program. Du får arbeta med det lokala näringslivet och får färdigheter i att starta och driva ett UF-företag (Ung Företagsamhet).

INRIKTNING EKONOMI

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering och marknadsföring och du får möjlighet att utveckla entreprenörskap i samarbete med näringslivet.

INRIKTNING JURIDIK

I juridikinriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du fördjupar dig i rättsväsendets betydelse i samhället. Du får också kunskap om våra grundlagar och EU-rätten.

En annan viktig del är affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. Gemensamt för de här kurserna är att du utvecklar en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

EFTER GYMNASIET

Programmet ger dig en god grund för fortsatta studier. Du får en bred behörighet att söka till högskola/universitet.

Mer information om behörighet, ämnen och kurser hittar du i programbladet.

EK23-24

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Christer Olsson, tel: 0280-189 19
christer.olsson@msgskola.se