Dexter

Malung-Sälens gymnasieskola använder Dexter för all elevadministration, t ex närvarokontroll, omdömesskrivning och schema. Elever, lärare och vårdnadshavare har tillgång till systemet på olika nivåer.

Meddelandeval och information om Dexter för gymnasiet – https://etjanster.malung-salen.se/Medgivande-GY

Sjukanmälan

Vill du frånvaroanmäla ditt barn kan du göra det i Dexter eller genom att ringa 0280-182 21 (telefonsvarare).

Inloggning IST Lärande – elev

Film om elevinloggning

Inloggning IST Lärande – vårdnadshavare

Film

Användarmanual DEXTER för medborgare (vårdnadshavare)

Här kan du ladda ner en användarmanual för medborgare. Där kan du få information om Dexters tjänster och hur du som vårdnadshavare kan följa ditt barns skolgång.