Dexter

Malung-Sälens gymnasieskola använder Dexter för all elevadministration, t ex närvarokontroll, omdömesskrivning och schema. Elever, lärare och vårdnadshavare har tillgång till systemet på olika nivåer.

Sjukanmälan

Vill du frånvaroanmäla ditt barn kan du göra det i Dexter eller genom att ringa 0280-182 21 (telefonsvarare).

Användarmanual för medborgare (vårdnadshavare)

Här kan du ladda ner en användarmanual för medborgare. Där kan du få information om Dexters tjänster och hur du som vårdnadshavare kan följa ditt barns skolgång.