Bibliotek

På biblioteket kan du låna böcker, reservera utlånade böcker, söka information i referenslitteratur och på nätet, läsa tidskrifter och dagstidningar samt använda kopiator. Här kan du söka i skolbibliotekets bibliotekskatalog.

Dalabibliotekens hemsida kan du använda för att komma åt samlade, användbara sidor i skolarbetet som mediearkivet. Här kan du även söka och låna i Dalabibliotekens e-bibliotek. Läs mer om hur du laddar ner appen Biblio samt lånar e-böcker och ljudböcker gratis här.

Om du har haft ett lånekort på kommunens bibliotek tidigare kan du med fördel förnya detta för att få tillgång till alla funktioner som finns på Dalabibliotekens hemsida; dalabiblioteken.se.

I biblioteket ska du också kunna sitta och ta det lugnt och läsa bara för läsupplevelsens skull, därför är det viktigt att biblioteket får vara en lugn plats.

Inget lånekort behövs. Man registreras på sitt personnummer. Lånetiden är normalt fyra veckor. Omlån kan göras om inte boken är reserverad. Respektera lånetiden då många vill låna.

Under vt-20 bildades ett biblioteksråd med elever från både Centralskolan och MSG. Du är hjärtligt välkommen att delta i våra träffar! Här hjälps vi åt att utforma och göra förbättringar i verksamheten. Så här långt har vi fått upp gardiner, köpt in spel och köpt in fler böcker på engelska.

Förseningsavgifter

Skolans bibliotek tar inte ut några böter för försenade böcker, däremot ska ej återlämnade böcker ersättas. För återlämnade böcker utgår ingen avgift. Påminnelser skickas ut med jämna mellanrum.

Skolbibliotek-broschyr-uppdaterad-2022

Fria e-böcker och andra resurser