Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle

Det naturvetenskapliga programmet är för dig som är intresserad av matematik, fysik, kemi och biologi. Det finns ingen annan utbildning som ger så många möjligheter till fortsatta studier. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan.

OM PROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet ger dig kunskaper om livets villkor och sammanhang i naturen. Praktiskt arbete med laborationer, exkursioner och studiebesök är viktiga inslag på detta program. Inför ÅR 2 väljer du vilken inriktning du vill fördjupa dig i. I din utbildning inom naturvetenskapliga programmet tränas du i att planera och genomföra experiment och fältstudier, samt göra iakttagelser på ett forskningsmässigt sätt.

NATURVETENSKAP

Väljer du den naturvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig i biologi, fysik, kemi och matematik.

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Väljer du den naturvetenskap och samhällsinriktningen fördjupar du dig i geografi och samhällskunskap.

EFTER GYMNASIET

Du får breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet eftersom du får grundläggande behörighet. Du får även särskild behörighet till många utbildningar. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena. Du har också möjlighet att studera på yrkeshögskola.

Mer information om behörighet, ämnen och kurser hittar du i programbladet.

NA23-24

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Christer Olsson, tel: 0280-189 19
christer.olsson@msgskola.se