Elevråd

Elevrådsstyrelsen för läsåret 2022-2023

Ordförande: Sigrid Granberg HTFS 21

Sekreterare: Filip Bråmå HA21

Kassör: Ronja Forsman HA21

Protokoll från senaste elevrådsmötet

Protokoll-elevrådsmöte-17_11-22