Teknikprogrammet

Inriktningarna Teknikvetenskap och Produktionsteknik

Teknikprogrammet är för dig som vill ha en högskoleförberedande och bred teknisk grundutbildning. Om du vill arbeta med tekniska lösningar, utveckla din förmåga att vara kreativ, se samband mellan människa, teknik, samhälle och miljö så är Teknikprogrammet för dig.

OM PROGRAMMET

Teknikprogrammet vid Malung-Sälens gymnasieskola kännetecknas av ett samarbete med det lokala näringslivet, till exempel utvecklas våra yrkeskurser genom detta nära samarbete. Inför ÅR 2 väljer du vilken inriktning du vill fördjupa dig i. Stora delar av utbildningen läser de två inriktningarna tillsammans. Samtidigt utvecklar eleverna som går respektive inriktning sina särskilda kunskaper och färdigheter.

Utbildningen sker i samarbete mellan Malung-Sälens gymnasieskola och det lokala näringslivet.

TEKNIKVETENSKAP

Den teknikvetenskapliga inriktningen förbereder för fortsätta att studier vid högskola eller universitet, framförallt på tekniska utbildningar som civilingenjör av olika slag. Du fördjupar dig i fysik, matematik och engelska.

PRODUKTIONSTEKNIK

Inom den produktionstekniska inriktningen får du kunskaper om hur produktion går till i ett modernt företag och en god grund för arbete med teknik. Du fördjupar dig i industritekniska processer, mekatronik, produktionskunskap och datorstyrd
produktion.

EFTER GYMNASIET

Det kommer att bli en ökad brist på främst högskoleingenjörer i en nära framtid p.g.a stora pensionsavgångar. Du har möjlighet att studera vidare på högskola/universitet eftersom du får grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola.

Mer information om behörighet, ämnen och kurser hittar du i programbladet.

TE23-24

Kopia-av-TeknikprogrammetÖppethus

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Christer Olsson, tel: 0280-189 19
christer.olsson@msgskola.se