Svenska som andraspråk

Vad är Svenska som andraspråk och varför ska man läsa det?