Blanketter

Blankett för ansökan om språkval

Ansökan inför läsåret 22/23 ska vara inlämnad senast 31 mars 2022.

Blankett för ansökan om prövning i kurs

Sista ansökningsdag för prövning
vårtermin: 20 december
hösttermin: 5 juni

Blankett för ansökan om omläsning av kurs

Ansökan för omläsning av kurs läsåret 22/23 ska vara inne senast 30 juni 2022.

Blankett för ansökan om utökad kurs

Ansökan inför läsåret 22/23 ska vara inlämnad senast 1 maj 2022.

Blankett för ansökan om ledighet