E-tjänster och blanketter

E-tjänster

Ansvarsförbindelse för lån av digitala enheter – https://etjanster.malung-salen.se/Avtal-digitalaenheter

Meddelandeval och information om Dexter för gymnasiet – https://etjanster.malung-salen.se/Medgivande-GY

Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning – https://etjanster.malung-salen.se/Inackordering-Gymnasium

Blanketter

Blankett för ansökan om språkval

Ansökan inför läsåret 24/25 ska vara inlämnad senast 31 mars 2024.

Blankett för ansökan om prövning i kurs

Sista ansökningsdag för prövning
vårtermin: 20 december
hösttermin: 5 juni

Blankett för ansökan om omläsning av kurs

Ansökan för omläsning av kurs läsåret 24/25 ska vara inne senast 30 juni 2024.

Blankett för ansökan om utökad kurs

Ansökan inför läsåret 24/25 ska vara inlämnad senast 1 maj 2024.

Blankett för ansökan om ledighet