Blanketter

Blankett för ansökan om språkval

Ansökan inför läsåret 23/24 ska vara inlämnad senast 31 mars 2023.

Blankett för ansökan om prövning i kurs

Sista ansökningsdag för prövning
vårtermin: 20 december
hösttermin: 5 juni

Blankett för ansökan om omläsning av kurs

Ansökan för omläsning av kurs läsåret 23/24 ska vara inne senast 30 juni 2023.

Blankett för ansökan om utökad kurs

Ansökan inför läsåret 23/24 ska vara inlämnad senast 1 maj 2023.

Blankett för ansökan om ledighet