E-tjänster – antagna elever

E-tjänster – antagna elever

Här nedan finns skolans e-tjänster för antagna elever listade. De är organiserade utifrån målgrupp:
ALLA: Alla elever (för omyndiga elever – elevs vårdnadshavare)
RIG: E-tjänst gäller endast för elever på riksidrottsutbildningarna.
Övriga idrotter: E-tjänsterna gäller endast NIU, Skidlärare (HTS, Särskild variant) samt hockey.

    

MålgruppE-tjänstLänk
Alla
Ansvarsförbindelse för lån av digitala enheterhttps://etjanster.malung-salen.se/Avtal-digitalaenheter-gy
Alla
Godkännande av slumpmässiga frivilliga drogtester på gymnasiet    https://etjanster.malung-salen.se/Slumptest-GY
AllaMeddelandeval och information om Dexter   https://etjanster.malung-salen.se/Medgivande-GY
RIGHjärtscreening (RIG)   https://etjanster.malung-salen.se/Hjartscreening-GY
RIG, Övriga idrotterRekvisition av EMI-journal
(Gäller endast elever med annan hemkommun än Malung-Sälen)
https://etjanster.malung-salen.se/EMI-rek-Gy
RIG, Övriga idrotterÖverlämning från grundskolan till gymnasiet
(Gäller endast elever med annan hemkommun än Malung-Sälen)
https://etjanster.malung-salen.se/Overlamning-GY