Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att bli behöriga till ett nationellt program, att förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

På introduktionsprogrammen kan du läsa in behörigheten samtidigt som du kan läsa kurser från ett nationellt gymnasieprogram och på så sätt förbereda dig för studier på gymnasieskolan. Tillsammans med dig diskuterar vi fram ett upplägg som passar dig bäst.

OM PROGRAMMEN

Det finns tre olika introduktionsprogram på Malung-Sälens gymnasieskola:

PROGRAMINRIKTAT VAL

Programinriktat val är bra väg till flera av våra program på MSG. Programinriktat val, även kallat IMV, är en utbildning anpassad för dig som vill söka till ett nationellt program, men saknar behörighet.

För att antas på något av programmen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs antingen godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du läser grundskolans kurser för att bli behörig och påbörjar även kurser från det program du har sökt.

Hösten 2023 erbjuder MSG följande platser på IMV:

2 platser på Bygg- och anläggningsprogrammet
2 platser på Ekonomiprogrammet
2 platser på Försäljnings- och serviceprogrammet
2 platser på Naturvetenskapliga programmet
2 platser på Samhällsvetenskapliga programet

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Denna introduktion är tänkt för dig med särskilda behov och kanske behöver mycket hjälp för att nå gymnasieskolan eller ett arbete. Detta innebär att du får en utbildning som helt passar dig, utifrån dina behov.

SPRÅKINTRODUKTION

Denna variant är till för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket, men du ges också möjlighet att lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan.

Mer information om behörighet, ämnen och kurser hittar du i programbladet.

IM23-24

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Christer Olsson, tel: 0280-189 19
christer.olsson@msgskola.se