Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning som utgår från dig och dina tankar/idéer.

Kanske känner du dig skoltrött eller undrar om du är på rätt program? Kanske har du idéer om hur du skulle vilja förändra innehållet eller också har du kommit på vad du vill arbeta med i framtiden?

Vi hjälper dig att tänka i nya perspektiv, hitta och konkretisera dina mål.

Förutom individuella vägledningssamtal ger vi mycket information, både på individnivå och i grupper/klasser. Vi träffar eleverna under första året och informerar om möjligheter att läsa språk och idrott specialisering. Vi informerar om individuella val, valbara kurser, högskoleprov, ansökan till högskola/universitet, folkhögskola osv. Vi bjuder in någon högskola/universitet till vår skola varje läsår och vi åker till Karlstad Universitet under tredje året på deras informationsdag. Där finns flera högskolor/universitet och andra utbildningsanordnare på plats. Varje vår bjuder vi in arbetsförmedlingen som ger tips inför livet efter gymnasiet.

Vi tar emot många studiebesök varje år och om du är intresserad av att komma och följa en klass är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.


Vanliga frågor och svar


Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett prov för att mäta förmågan att klara högskole- och universitetsstudier och är därmed ett studiefärdighetsprov. Provet testar kunskap från grundskolan och gymnasiet. Du kan enkelt förbereda dig inför provets alla delprov med VIP-utbildningen.

Provet anordnas två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. Tidigare var provet alltid en lördag men från och med 2018 är vårprovet på en lördag och höstprovet på en söndag. Provet genomförs på cirka 120 orter.

I princip alla eftergymnasiala studier på högskola och universitet antar studenter på högskoleprovresultat såväl som på gymnasiebetyg. Minst en tredjedel av de sökande antas på högskoleprovresultat. Räcker betygen inte till för drömutbildningen kan högskoleprovet vara det enda alternativet. Med hård konkurrens om platserna förbättrar ett bra resultat på högskoleprovet markant dina möjligheter att bli antagen till en åtråvärd utbildning.

Att skriva högskoleprovet är väldigt smidigt. Resultatet överförs automatiskt till Universitets- och högskolerådet (UHR), landets högskolor och universitet.

Skriver du provet flera gånger är det alltid det bästa resultatet som räknas.

Högskoleprovresultatet är giltigt i fem år, till utgången av det kalenderår som löper fem år efter det att du skrivit högskoleprovet.

Högskoleprovet är inte bara till för dig som siktar in dig på drömutbildningen. Det mäter den allmänna kunskapsnivån och är en viktig måttstock för framtida högskolestudier. Det finns även de som skriver provet mest för nöjes skull eller för att testa sin förmåga och ser det som en utmaning att höja sitt resultat.

Vem som helst kan anmäla sig till högskoleprovet och göra det. Högskoleprovet har ingen åldersgräns och är inte förbehållet svenska medborgare. Det finns även möjlighet att skriva högskoleprovet på vissa svenska skolor i världen.

Det finns bara fördelar med att skriva högskoleprovet och med Högskoleprovguiden kan du nå toppresultat på högskoleprovet och komma in på din drömutbildning!

Mer information om högskoleprovet hittar du här.