Covid-19-information

Covid-19-information

På denna sida kommer uppdaterad information om åtgärder för att begränsa eventuells mittspridning att publiceras.


Åtgärder under läsåret

  • Programuppdelning vid skollunch:
    • BA, EE, HA, RL och HTL äter i restaurangen i E-huset.
    • Övriga äter i skolmatsalen.
  • Handsprit finns i alla klassrum.
  • Klassrummen möbleras i möjligaste mån så avstånd kan hållas.