Covid-19-information

Covid-19-information

På denna sida kommer uppdaterad information om åtgärder för att begränsa eventuell smittspridning att publiceras.


Uppdaterade restriktioner

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället är hög, men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Därför bedöms covid-19 från och med den 9 februari 2022 inte längre vara samhällsfarlig och Folkhälsomyndigheten uppdaterar därmed sina rekommendationer. För skolans del betyder det att det mesta återgår till det normala igen. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolverksamhet här.

Vi manar dock till fortsatt försiktighet för att begränsa den smitta som fortfarande sprids:

  • Tvätta och sprita händerna ofta
  • Håll avstånd

Vad gäller för dig som elev nu?

Stanna hemma om du känner symtom som kan vara covid-19 ( t ex. snuva, hosta, halsont, feber), gäller alla åldrar även om  du haft covid, är vaccinerad eller om snabbtestet visar negativt.

Sjukanmälan via Dexter eller 0280-182 21 (telefonsvarare) .

Boka tid för vaccination