Studentinformation

Studentdagen 14 juni

Anhöriga är välkomna att delta vid betygsutdelningen i kyrkan (i mån av plats) samt under utspringet. Parkering av bilar sker här eller här (inte på skolans område).

08.25 -9:35 Fotografering på skolan :

08.25 BA
08.35 EE
08.45 HA
08.55 HTF/HTS
09.05 NA
09.15 TE
09.25 EK/SA
09.35 ALP

10:00 Studenterna samlas på skolgården för flagghissning och nationalsång.

10:25 Bussar till kyrkan går från skolans bussparkering.

10.45 Gemensam avslutning med betygsutdelning i kyrkan. Anhöriga får delta i kyrkan i mån av plats.

11.45 Bussar tillbaka till skolan

12.00 Lunch i matsalen

ca 13.00 UTSPRING ut på skolgården, klassvis, till publikens jubel. Publik rekommenderas vara på plats kl. 12:30 för att vara säkra på att inte missa utspringet.

Nedräkning till utspring