Föräldrainformation (åk 1)

Normalt sett skulle vi ha samlat alla vårdnadshavare till våra ettor i aulan för föräldramöte, men i dessa pandemitider och restriktioner att följa får det istället bli en digital lösning.

Här följer en film där rektor och biträdande rektor ger grundläggande information till vårdnadshavare i åk 1 om vad gymnasiet går ut på.

Bildspelet som används i filmen hittar du här.